Menu
Get In Touch
My Travels
About Me

Den här hemsidan genomgår en uppdatering.

Under tiden kan det bli lite stökigt, men här hoppar inga halta löss - problem är till för att lösas!

Överfarten…

Vid 1850-talets mitt befann sig emigrationen från Sverige till USA ännu sin början. Passagerare reste för det mesta ovanpå annan last, ofta järntackor, och man byggde ibland in ett extra däck över lastrummet. Men den överfart från Göteborg till Quebec…

Five points, New York…

Det New York där Knut Oscar anländer i oktober 1854 med sin fem veckor gamla dotter Charlotta Augusta som enda sällskap är redan en storstad, präglad av immigration. Och den växer snabbt: de närmaste tio åren ska den gå från…